PRŮVODNÍ DOPIS K VÝMĚNĚ / VRÁCENÍ ZBOŽÍ Z ESHOPU TADEAS.CO

ÚDAJE ZÁKAZNÍKA
Jméno a příjmení:
Číslo objednávky (najdete v emailu):
Adresa:

 

 

 

PŘEJI SI (nehodící se škrtněte):
Zboží vyměnit za jiné:
Vrátit peníze na můj účet číslo:

DŮVOD:

 

 

Datum a podpis: